Cookie & Persondatapolitik

Persondatapolitik for Niss Sørensen & Søn A/S Drosselvej 9, Balling 7860 Spøttrup

Niss Sørensen & Søn A/S – Profil

Denne persondatapolitik for Niss Sørensen & Søn A/S dækker persondatapolitikken for følgende af vores virksomheder:

Drosselvej 9, Balling, 7860 Spøttrup

Drosselvej 7, Balling, 7860 Spøttrup

Niss Sørensen & Søn A/S
CVR: 26244110

Fremstilling og handel med Leca dækelementer og betonprodukter til byggeindustrien – både til private og erhverv

Niss Sørensen & Søn Spändbeton A/S
CVR: 25830792

Køb og salg af betonelementer og bygge-materialer.

Produceres kun efter ordre

Niss Sørensen & Søn Trading A/S
CVR: 46513215

Forhandling af en lang række byggematerialer og produkter til byggeindustrien bl.a. lyskasser i glasfiber og beton, udendørs afløbsrender, vinduer og døre, udluftningsskakte, bruseafløb m.m.

Blankenhain ApS
CVR: 21330272

Udlejning af ejendomme i Blankenhain, Tyskland

På vores hjemmeside www.nssas.dk under ”Profil” finder du en fyldestgørende beskrivelse af vores profil.

Introduktion

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forespørgsel, tilbud, ordre, køb, udførelse af opgaver, bestyrelsespost eller ansættelse hos Niss Sørensen & Søn A/S.

 

Når du selv giver personoplysninger til Niss Sørensen & Søn A/S via mail, via hjemmeside, brev, telefon eller direkte – accepterer du, at dine personoplysninger gemmes og behandles med henblik på, at Niss Sørensen & Søn A/S opfylder dit forespørgsel/tilbud/ ordre/køb/service/opgave eller ansættelse på den bedst mulige måde.

 

Vi passer godt på dine oplysninger!

Niss Sørensen & Søn A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører, samarbejdspartnere, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

 

Dataansvarlig

Niels-Erik Sørensen er indehaver af firmaet Niss Sørensen & Søn A/S og hermed den dataansvarlige for virksomheden. Kontaktoplysninger se nedenfor:

 

Niss Sørensen & Søn A/S
Drosselvej 9, Balling

7860 Spøttrup

Telefon: 97 56 42 22

E-mail: nsa@nssas.dk

Niels-Erik Sørensen
Direktør

Telefon: 96 83 22 40
E-mail: nes@nssas.dk


Niss Sørensen & Søn A/S
udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

 

Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Niss Sørensen & Søn A/S.

 

Niss Sørensen & Søn A/S indsamler følgende personoplysninger

Kunder
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner
 
Leverandører og samarbejdspartnere
 • Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kunde/leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner
 
Medarbejdere
 • Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold
 • Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse
 
Bestyrelse
 • Almindelige personoplysninger under/efter bestyrelsespost.
  Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med bestyrelsesposten.

 

Formål

Niss Sørensen & Søn A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører, samarbejdspartnere, bestyrelse og ansatte.

 

Eksempler på formål, hvortil Niss Sørensen & Søn A/S indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører/samarbejdspartnere
 • Kontaktinformation for medarbejdere/bestyrelse
 • Handel med og udførelse af opgaver for kunder
 • Opfylde aftaler med leverandører, samarbejdspartnere m.fl.
 • Modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til firmaet
 • Samarbejde med samarbejdspartnere
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura m.m.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktslige/ansættelseskrav over for ansatte
 • Kontaktinformation og andre nødvendige informationer vedrørende bestyrelse

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Niss Sørensen & Søn A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

 

For sletning af ansøgninger. Se under ”Ansøgninger”.

 

For sletning af modtagelse af nyhedsbrev. Se under ”Nyhedsbrev”.

 

Videregivelse af personoplysninger

Niss Sørensen & Søn A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

 

Niss Sørensen & Søn A/S benytter databehandlere til bl.a. IT drift, backup og serviceydelser. Disse firmaer har adgang til og behandler udelukkende oplysninger på Niss Sørensen & Søn A/S ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen.

 

Herudover benyttes andre firmaer til at levere ydelser. Hvis der er mulighed for, at disse kan komme i berøring med firmaets persondata, er der sørget for beskyttelse gennem fortrolighedsaftaler og/eller databehandleraftaler.

 

Niss Sørensen & Søn A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

Ansøgninger

Hvis du søger en stilling hos Niss Sørensen & Søn A/S, gemmer vi din ansøgning under rekrutteringsprocessen.

 

Niss Sørensen & Søn A/S behandler dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om firmaet vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

 

Kun ledelsen hos Niss Sørensen & Søn A/S har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

 

Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning. Deres ansøgninger skal herefter slettes iht. Persondataforordningen.

 

Hvis Niss Sørensen & Søn A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter skal ansøgningen slettes.

 

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev behandles kun de oplysninger du selv afgiver angående e-mailadresse og evt. arbejdsplads.

 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er, fremsendelse af relevante oplysninger og information angående nyheder, messer, ferielukning og andre vigtigt ting for vores samarbejde.

 

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved, at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet. Herefter slettes dine oplysninger.

 

Sikkerhed

Niss Sørensen & Søn A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

 

Derudover har firmaet både elektroniske og fysiske adgangsbegrænsninger. Medarbejderne er underlagt loyalitets- og tavshedspligt og modtager awareness undervisning i håndtering af persondata.

 

Cookies

Anvendes iht. lovgivningen

 

Juridisk hjemmel (retslig grundlag)

Niss Sørensen & Søn A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører, samarbejdspartnere og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt
 • Behandling af legitime interesser
 • Samtykker
 • Retlige krav
 • Interesseafvejning

 

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Niss Sørensen & Søn A/S, så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk   

 

Indsigt, udlevering og overførsel af data

Hvis du har sendt en anmodning om ovenstående, har Niss Sørensen & Søn A/S fire uger til at rette, slette, udlevere eller overføre oplysningerne. Anmodningen skal underskrives af dig samt indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt kopi af dit pas eller dit kørekort.

 

Niss Sørensen & Søn A/S kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Niss Sørensen & Søn A/S ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

 

1.       Niels-Erik Sørensen

Direktør

Telefon: 96 83 22 40

E-mail: nes@nssas.dk

2.       Ilse Andreasen

Bogholderi

Telefon: 96 83 22 46

E-mail: ia@nssas.dk

 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os, vi står altid klar med råd og vejledning.