Miljø

Mænd som bygger hus i Brevik, Norge

Bæredygtighed

Beton er en af de mest benyttede byggematerialer i Danmark og resten af verden.


Det er det pga. funktionelle, økonomiske og æstetiske egenskaber.
Beton har lang levetid, lavt energiforbrug, minimalt vedligehold og en CO2-neutral effekt.

 
Vores dækelementer kan genbruges fuldstændigt: knuses og bruges i nybyggeri til gulvopbygning, eller som tilsætning til ny beton. Armeringsjernet samles fra og omsmeltes.

Miljøvenlig produktion

Hos Niss Sørensen og Søn A/S arbejder vi på at mindske miljøpåvirkningen mest muligt både i produktionen og ved transport af råvarer og levering af de færdige elementer.

EPD – Miljøvaredeklaration

En EPD er en miljøvaredeklaration. Den dokumenterer et byggeprodukts miljømæssige egenskaber og udvikles i henhold til europæiske- og internationale standarder. Det er en metode til at give informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne i forhold til produktion, anvendelse og bortskaffelse af et byggeprodukt. Grundlaget for en EPD er en livscyklusvurdering (LCA), hvor byggeproduktets miljøegenskaber kortlægges i hele dets livsforløb – fra vugge til grav.

Vi arbejder på at lave en produktspecifik EPD på vores NS lyddæk Indtil den er klar, kan du downloade branche EPD’en her
Mænd som bygger i Svendborg
Dækelementer på oplagringsplads
Lastbil og betonelementer udenfor
Arbejdsplads med værktøj i Struer til Sejlhusene

Kontakt os

Tøv ikke med at kontakte os, vi står altid klar med råd og vejledning.